Човешката ръка в кадъра е просто още една повърхност, още една вероятност, още едно присъствие, част от инструментариума.

Човешката ръка в кадъра е просто още една повърхност, още една вероятност, още едно присъствие, част от инструментариума. Тя не е там за да доминира, а за да съдейства.

Leave a Reply

Your email address will not be published.