пресечни точки между визуалното решение и тазгодишната селекция. Аз обаче не смятам, че е нужно и не бих търсил подобни обобщения. Плакатът е един от пърформансите в програмата и толкова.

Leave a Reply

Your email address will not be published.