Чамкория: Един повече от необходим спектакъл

„Чамкория“ се превърна е от най-влиятелните и обсъждани книги на 2017 г. Това е четвъртият роман на писателя Милен Русков (р. 1966), носител на повечето големи български литературни награди, както и на Европейската награда за литература (2014) за „Възвишение“. Режисьорът Явор Гърдев заедно с актьора Захари Бахаров успешно го адаптират за сцена. Представлението е  разпознато като явление, обединяващо три ярки таланта в съвременната българска театрална и литературна сцена. То е част от българската селекция и програма Шоукейс на фестивала. Вижте какво казва режисьорът Явор Гърдев за него:

Какво ви провокира да вдъхнете живот на „Чамкория“ от Милен Русков на театралната сцена? Работният процес беше ли предизвикателство за вас?

И аз не зная… Някаква хала изскочи отвътре, награби ме и не ме остави на мира. А работният процес беше песен.

Със Захари Бахаров работите дълго върху самия текст и заедно избирате кои епизоди да останат в сценичната адаптация. Наложи ли се да направите много промени, когато започнаха репетициите на сцена?

Не, нито една. Само дребни допълнения, миниатюрни съкращения и преместване на някое и друго изречение по-напред или по-назад в текста.

На кои основни характеристики на Бае Славе се спряхте при пресъздаването на неговата роля на сцената?

На неговата жизнеутвърдителна стихия.

Сн. Стефан Н. Щерев

Романът е изключително конкретен в очертаването на физически граници. Колко важна беше за вас тази точност в обживяването на сценичното пространство?

В сценичното пространство има всичко на всичко две траектории, които задължително трябва да бъдат очертани. Това са траекториите на жълтата чанта и на табакерата. Тези предмети присъстват на сцената според заветното Чехово правило. Пътят им насам-натам из декора е единственият задължителен мизансцен. Веднъж пренесъл чантата и табакерата до техните местоназначения, нашият герой е освободен от други мизансценни задължения.

В свое интервю казвате, че “Бае Славе няма да бъде мимолетен образ в българското съзнание”. Нужен ли е един такъв литературен персонаж в нашето съвремие?

Повече от нужен. Той е възжелан.

Въпросите зададе Сияна Недялкова

Гледайте “Чамкория” (Театър 199) на 5 юни от 19:30 ч. и на 6 юни от 19:00 ч. в Драматичен театър – Основна сцена.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.