Предполагам, че различният подход, който прилагам все път за намиране на визуално решение на изданията на театралния фестивал „Варненско лято, е една от причините да работим толкова години заедно с неговия екип.

Предполагам, че различният подход, който прилагам все път за намиране на визуално решение на изданията на театралния фестивал „Варненско лято, е една от причините да работим толкова години заедно с неговия екип. Често всичко започва с нещо, което съвсем наскоро съм опитал в авторските си проекти или, както в случая с тазгодишното изображение, е нещо, което бих искал да пробвам за първи път

Leave a Reply

Your email address will not be published.