Гилгамеш: В търсене на вечния живот

На 5 юни от 18 ч. в Художествената галерия имате възможност да гледате спектакъла “Гилгамеш”, в който участват студенти и преподаватели в Театралния департамент на Нов български университет. Режисьорът Елена Панайотова го определя като “театрална оратория” върху едно от най-древните произведенеия в историята на човечеството. Ето и неговата история: Епосът за Гилгамеш е една от най-древните литературни творби и произлиза от Месопотамия като първите версии … Continue reading Гилгамеш: В търсене на вечния живот