Театрална класика, устояла на времето

Театроведът Ромео Попилиев за спектакъла „Великденско вино“ от Константин Илиев с режисьор Явор Гърдев, Народен театър “Иван Вазов”.

Текстът на Константин Илиев, написан преди повече от 40 години, се е превърнал в класика на българския театър. Той е поставян многократно и спектаклите винаги са били въздействащи. Пиесата е станала нещо като българско евангелие. В спектакъла на Явор Гърдев най-същественото е много силното и мощно присъствие на актьора Владо Пенев. Любопитно е, когато образът се намира в отбранителна позиция, когато е нападнат и изразява своята агресия. Всичко това е представено чрез много силна последователност. Разбира се, особено важно е, че в крайна сметка истината остава в общата вина – всеки има някаква вина. Именно това съпътства самата история и вплитането на образа на Иисус Христос. За мен това е много силно представление.

Едно от важните неща е, че тази пиеса е от малкото останали живи след политическите промени – писана е преди 1989 г. Не са много тези текстове, които остават. Константин Илиев е от авторите, чиито текстове се запазват и до днес – „Великденско вино“, „Нирвана“ и други.

Материала подготви Анита Ангелова

Leave a Reply

Your email address will not be published.