Валери Робинсън: Цирковата тема в „Укротяване на опърничавата” беше интересна

Валeри Робинсън е ръководител на театралния департамент и доцент в Университета на Илинойс в Урбана-Шампейн. Обърнахме се към нея след представлението „Укротяване на опърничавата” и я помолихме за коментар.

Интересни ми бяха циркова тема и идеята за укротителя, както и начинът, по който цирковите елементи бяха използвани, за да ги изразят. Разиграха наистина интересна концепция. Използваха много физически движения и номера, за да развият историята.

Познавам пиесата достатъчно добре и затова беше лесно да следя представлението и много се забавлявах. Това е една богата комедия и публиката беше наистина ангажирана. Очаквам с нетърпение останалата част от фестивала.

Leave a Reply

Your email address will not be published.