„Ботушът“ – един необходим спектакъл

Театроведът Ромео Попилиев за представлението „Ботушът“ от Лило Петров с режисьор Стоян Радев Ге К., ДТ „Стоян Бъчваров“ – Варна

Това е много необходим спектакъл. Може да звучи като клише , но в случая е точно на място. Защото ние, особено по-младите хора, а авторът на пиесата е млад човек, не познаваме добре това време. Представлението го представя хем в натуралистичен, хем в малко абсурден ключ, което точно отразява атмосферата на онези десетилетия. Те са успели да обединят в едно сравнително кратко време цялата тази епоха на терора, на насилието между 1944-та и края на 60-те години. С едно добро общо актьорско присъствие и пестеливи средства.

Leave a Reply

Your email address will not be published.