Магичното пространство на спектакъла “13 езика”

Отзив на хореографа Живко Желязков за продукцията на Танцов театър “Клауд гейт” от Тайван.

“13 езика” е провокативно представление, което съчетава по интересен начин източната традиция и съвременни движенчески практики. Богатата хореографска лексика и вокалните моменти развиват динамична среда и многопластово взаимодействие между телата, а визуалните решения ни връщат към човешката индивидуалност. Взаимодействието между всички компоненти на представлението изгражда магично пространство, в което материята се трансформира в светлина!

Излъчването на спектакъла е достъпно до 3 декември, 19:00 ч. на територията на страната.

Leave a Reply

Your email address will not be published.