Иван Бърнев за „Войцек“

Актьорът Иван Бърнев за спектакъла „Войцек“ на режисьора Кирил Серебренников на сцената на Националния театър в Латвия.

Мога само да си пожелая да ми се случват повече такива представления, да гледам (по възможност на живо) и да играя, разбира се. Да, именно да играя, тъй като макар и да изглеждат точно намерени всички изразни средства от музиката, акциите на актьорите –телесни, вокални и всякакви – през декора, осветлението и прожекциите, само мога да предположа какъв невероятен процес на търсене е имал екипът по време на репетициите, докато открият всички въздействащи образи, които подхождат за стилистиката на тяхната версия. И задвижени като че ли по-скоро от импулсите, инстинктите и енергиите си, отколкото от драматургични линии и диалози, актьорите във всяка следваща картина затягат до крайност обръча около Войцек (прекрасен Гундарс Грасбергс). Удивително е, че Кирил Серебренников посяга точно на пиеса, написана в по-миналия век, и успява в нея да открие мощен източник за вдъхновение, размисъл и изследване на човека, и това да звучи изключително актуално. И особено сега, като се има предвид как лесно човек бива манипулиран от медии, теории за конспирации и все неща, на които „малкият човек“, за когото иде реч, е трудно да устои. Спрямо пиесата на Бюхнер „Войцек“ Кирил Серебренников прилага всякакви елементи от съвременното изкуство и прекрасното е, че не те удавя в тях, а ги използва изключително прецизно и с лекота, за да преживееш и почувстваш обезличаването и деградацията на главния персонаж като човек.

Leave a Reply

Your email address will not be published.