Между висините на музиката и гравитацията на телата

Танцовият артист Силвия Христова, съосновател на „Варна Денс Театър“, за „Шест бранденбургски концерта“.

Шестнайсет танцьори и едно куче – това са изпълнителите в произведението „Шест бранденбургски концерта“ на хореографката Анне Тереза Де Кеерсмакер. Музиката на Бах е възвишена, духовна, изпълнена от бароков оркестър с автентични инструменти (B’Rock Orchestra). Танцьорите на Де Кеерсмакер са в черни костюми haute couture (дело на дизайнера Ан Д’Хюс), на различна възраст, всеки с различна визия и със собствена индивидуалност, въпреки унифицирания характер на движенията им. Сценичният им облик предизвиква асоциация със съвременното общество, в контраст с неземната барокова музика.

Де Кеерсмакер, възпитаничка на основаното от Морис Бежар училище „Мудра“, е от водещите фигури на фламандския съвременен танц в наши дни. За нейните творби е характерна детайлна работа с музикалния текст: тя „разглобява“ партитурата на различни гласове и пресъздава структурата ѝ чрез танц. В произведението „Шест бранденбургски концерта“ хореографката илюстрира чрез движение музикалните канони и контрапунктове. Сола, дуети и триота се развиват на сцената паралелно, обединени в обща картина от музиката в оркестрината. В същото време ритъмът на произведението се поддържа от група танцьори, които прекосяват сцената в унисон, изписвайки различни геометрични фигури. И докато бароковата музика ни зове към висините, хореографията на Де Кеерсмакер използва гравитацията като отправна точка. Танцьорите играят с инерцията на движенията, изследват ускорението на телата си, а лицата им са озарени от спектър съвсем земни емоции.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.