“Стари времена”: игри на паметта

Нобеловият лауреат за литература Харолд Пинтър пише „Стари времена” като пиеса за капризите на паметта, които правят неуловимото минало настоящ съперник. То става повод за развихряне на напрегнати битки с чувствата, стигащи до емоционални „изригвания”, ловко овладени от опитните актьори. Борбата за сила и контрол е от най-стихиен вид, а оръжията са секс и слово, намеци, смущение, неудобство, осуетяване на планове… Няма ясна граница между истина и лъжа, между реалност и нереалност. Спектакълът на режисьора Николай Младенов на сцената на Сатиричния театър привлича с взирането си страни от човешката природа, които могат да изглеждат едновременно заплашителни, необясними и енигматични.

Спектакълът с участието на Димитър Баненкин, Албена Павлова и Ана Вълчанова е част от паралелната програма на фестивала на 10 юни от 20 ч. и на 11 юни от 18 ч. на сцената на Кукления театър във Варна.

Ето какво разказва режисьорът Николай Младенов за него.

Какво в „Стари времена” на британския драматург Харолд Пинтър Ви провокира да поставите пиесата?

Основното, което ме провокира, е една от темите в пиесата – комплексът за притежание и доминиране, крайното, остро желание за контрол върху ситуацията и хората попаднали в нея. Интересното в този текст е боравенето с миналото, явяващо се с качеството на оръжие за контрол на настоящето. Игрите на паметта, спомените, които с течение на времето се трансформират и започват да живеят собствен живот.  Гледната точка на трима души, били на едно и също място и по едно и също време, е коренно различна и всеки има право да вярва и отстоява своята истина. Разбира се, жанрът, авторът, езикът, който се използва в пиесата, и не на последно място преводът на Галина Томова-Станкева, ме подтикнаха да я поставя.

Казвате: „Тълкуваме автора като абсурдист. А е тъкмо обратното – ние самите ставаме все по-неискрени и използваме езика, за да прикриваме  действителните си намерения и подбуди”. Какво е специфичното във Вашия подход към пиесата извън абсурда?

Драматургията на Пинтър може да бъде тълкувана като абсурдистка, но работейки върху пиесата си дадох сметка, че тя е своеобразна извадка на начина, по който много често ние общуваме в реалния живот. Отказът от споделяне на нашите реални намерения, превръщането на партньора отсреща в „противник“, използването на езика за прикриване или потвърждаване на предварително изградената представа, или пък за събиране на информация за „противника”, е основното, с което си служат и персонажите на Пинтър в общуването си. Диалозите при него много често са привидно „безсмислени, ежедневни разговори“, а реално под този пласт стоят ясни, крайни предубеждения към другия. Всичко това съществува и в „Стари времена”, като основното оръжие е познанието на общото минало.

Сн. Темелко Темелков

През какви предизвикателства преминахте с актьорите в пресъздаването на несигурния свят в пиесата, в която нищо не е каквото изглежда?

Двете актриси – Албена Павлова и Ана Вълчанова, за първи път работиха върху текст на този драматург, докато Димитър Баненкин е играл в друго представление по Пинтър.  Първото предизвикателство беше да започнем да говорим на един език, тъй като начинът, по който се води действието, реакциите на персонажите в различните събития, изграждането на конфликтите и резултатите от това са много специфични. След това практически, на сцена, актьорското поведение не би трябвало да бъде битово-реалистично. Самият Пинтър заявява, че при него персонажите и ситуациите са реалистични, но това, което прави, не е реализъм. Голямата трудност е в намирането на баланса. От една страна, представлението да комуникира с публиката, да е четимо, и в същото време да е максимално близко до стилистиката на автора. Дълго време работехме по анализа на текста. Mисля, че този опит бе изключително полезен за актьорите и същевременно беше професионално предизвикателство, тъй като все по-рядко в съвременната българска сценична практика има възможности да се работи върху Пинтър или по драматургия с подобни качества.

 

Въпросите зададе Румяна Моллова

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.