Дигиталната сценография: кратко въведение в „Хаканаи“

От край време театърът е припознат като поле на взаимодействия не само между различни изкуства, но и между изкуствата и науката. Сценографията е една от териториите, в които тези срещи се проиграват, и именно тук се намесват новите технологии. Развитието на дигиталните технологии предоставя нови възможности за компютърна симулация, вече изпробвани във филмовата индустрия и компютърните игри. Но те се появяват и на живо от сцената. Огромната промяна е в прехода от  механичното към дигиталното и в намесването на софтуер в сценографския процес. В България също вече станахме свидетели на подобни процеси под различни форми.

Днес дигиталната сценография е понятие, който събира в себе си технологии от 3D прожекцията до виртуалната реалност. Дигиталната сценография е приложението на нови и нововъзникващи технологии към изграждането на сценографията. Най-простият пример включва прожектиране или прилагане на „мапинг“ върху различни повърхности, за да станат те „живи“. По-сложните технологии включват взаимодействие с изпълнителите на живо под формата на интерактивна инсталация или дори като партньор (какъвто е именно случаят с „Хаканаи“).

Ето какво споделя и театралният изследовател Арнолд Арънсън за съвременната сценография: В дългата история на театъра сценографията функционира като средство за създаване на материална реалност, която да представя ефимерното: митологичното, алегоричното, илюзията… Днес новите технологии подчертават дематериализацията на сцената: сцената като пропускливо и ефимерно пространство, което все повече експериментира с възприятията ни за света“.

В „Хаканаи“ на френската компания “Адриен М. & Клер Б.” обещаваме да разберете съвсем нагледно какво означава „дематериализация на сцената“ – тя е неуловима и постоянно се видоизменя!

Визуална поема, пътешествие във виртуалните измерения – една „истинска“ игра между реалното и въображаемото. Заповядайте на 7 юни от 21:30 в двора на Археологическия музей.

Материала подготви Елена Ангелова

Leave a Reply

Your email address will not be published.