Отзиви на режисьорите Боян Иванов и Явор Гърдев за “Три сестри” с реж. Тимофей Кулябин

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Изключително представление. Режисьорът по парадоксален начин, лишавайки се от говора, всъщност извежда текста на Чехов до кристална яснота във всеки един нюанс. Изключителни актьори. Много се радвам, че гледах представлението. Смятам, че трябва колкото може повече хора да го видят, включително и колеги.

Боян Иванов, режисьор

***

ЖЕЛАНИЕТО ЗА СПОДЕЛЯНЕ ПРОИЗВЕЖДА СОБСТВЕН ЕЗИК

Когато отнемеш основното средство за общуване, дотолкова ускоряваш самото желание за общуване, че то произвежда нов собствен език. Но този нов език не е просто жестомимичният език. Жестомимиката е по-скоро кодовата система, чрез която новият език добива форма, но в основата на този език все пак стои копнежът за споделяне. Копнеж, който заобикаля физическото затруднение да споделиш и интензифицира импулса да споделиш. Така сцената се налива с новообразуван засилен живот, скъсал бента на езиковото ограничение и изписаните в титрите думи на все същия Чехов добиват смисъла си по неочакван (и затова интересен) начин. Този успешен експеримент ми напомни за онази знаменита сцена на Пазолини, в която отрязваха един по един крайниците и езиците на двама влюбени, а те все повече и все по-силно общуваха с очи, защото да общуват им беше най-важно.

Явор Гърдев, режисьор

Leave a Reply

Your email address will not be published.